Onze klanten

Onze klanten hebben steeds meer te maken met cyberdreigingen en regulering.  Ook bereiken zij een steeds hoger volwassenheidsniveau op het gebied van Privacy en Information Security. Ze willen grip hebben op hun privacy en security programma om risico’s in te schatten en voldoen aan regelgeving en voorschriften. Ze zoeken naar een integrale oplossing zodat dagelijkse werkzaamheden en processen toegankelijker, overzichtelijk en inzichtelijker worden. Het Compliance Management Framework helpt hen erbij.

Testimonials

Klantcases


Wat zeggen onze klanten

Woonforte

“Het Audittrail Compliance Management Framework is ideaal; “Hierin leggen we onder andere basisprocessen, risico’s en beheersmaatregelen en wet- en regelgeving vast. Het voordeel is dat we hiermee alle onderdelen samenhangend kunnen verbinden met elkaar. Eventuele gevolgen van wetwijzigingen op de bedrijfsprocessen en risico’s – en omgekeerd – worden direct zichtbaar.”

Waterschap Zuiderzeeland

“We willen ons Compliance Management Framework zelf in de hand houden, maar wel professionele begeleiding inschakelen. Audittrail laat ons zelf aan de knoppen zitten en ondersteunt waar nodig met bijsturing. Zo blijven we samen in control.”Klantcase

Zuiderzeeland in control over informatiebeveiliging en privacy

Zuiderzeeland benaderde Audittrail vanuit de wens om effectief werk te maken van informatiebeveiliging. Het waterschap had al enige stappen ondernomen richting informatieveilig werken, bijvoorbeeld door een audit op de Baseline informatiebeveiliging Waterschappen(BIWA). Daarnaast had Zuiderzeeland al Mavim aangekocht en hierin de architectuur van applicaties en systemen en alle processen vastgelegd. De vraag vanuit de organisatie was om de informatie die reeds in Mavim was vastgelegd aan te vullen en uit te breiden met een stuk informatiebeveiliging (BIWA).

We zijn begonnen met een inventarisatie van wat reeds in Mavim was opgenomen. Deze informatie is gekoppeld in het door Audittrail opgeleverde Compliance Management Framework (CMF), dat in de reeds bestaande Mavim-omgeving is geïmplementeerd. Het framework is zodanig aangepast en uitgebreid dat het past bij de wensen van Zuiderzeeland. Vervolgens is er begonnen met de daadwerkelijke invulling van het framework met bijvoorbeeld de uitslag van de BIWA-audit.

Meer weten? Neem contact op met Paul

Elke organisatie is anders en heeft andere behoeftes en complexiteiten. Ik laat graag zien wat het het Compliance Management Framework kan betekenen voor jouw organisatie.