Veilig omgaan met data: Uitdagingen en oplossingen
11 maart 2024 

Veilig omgaan met data: Uitdagingen en oplossingen

Ontdek de belangrijkste uitdagingen op het gebied van privacy en cybersecurity en leer hoe je overzicht kunt behouden en correct kunt rapporteren.

De groeiende dreiging van cyberaanvallen

Een van de grootste uitdagingen waar we tegenwoordig mee te maken hebben op het gebied van privacy en cybersecurity is de toenemende dreiging van cyberaanvallen. Met de voortdurende technologische ontwikkelingen worden cybercriminelen steeds slimmer en bedenken ze steeds nieuwe manieren om organisaties aan te vallen. Dit kan leiden tot schade aan de reputatie, financiële verliezen en het lekken van gevoelige informatie. Het is daarom van essentieel belang om proactief te zijn bij het identificeren en beschermen tegen deze dreigingen.

Om succesvol om te gaan met deze uitdagingen, is het belangrijk om:

 • te investeren in up-to-date beveiligingsoplossingen, zoals firewalls, antivirussoftware en intrusion detection systems.
 • regelmatig updates uit te voeren en sterke wachtwoorden te gebruiken.
 • je medewerkers bewust te maken van de risico's en hen op te leiden over hoe ze cyberaanvallen kunnen herkennen en voorkomen. 

💡Door deze maatregelen te nemen, vergroot je de kans op een veilige en beveiligde omgeving voor jezelf en je organisatie.

De impact van nieuwe wetgeving

Een andere grote uitdaging op het gebied van privacy en cybersecurity is de impact van wetgeving zoals de AVG, de herziene richtlijn NIS2 en de aanstaande DORA. Ook de verschillende normenkaders als BIO, ISO27001 en ISAE3402 kunnen voor compliance uitdagingen zorgen. Het kan een behoorlijke klus zijn om aan deze wet- en regelgeving te voldoen, vooral als je veel gegevens moet beheren. Je zult er dus voor moeten zorgen dat je een solide security- en privacybeleid hebt dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

 
Privacybeleid omvat het:
 

 • implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.
 • het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.
 • het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG).

💡Door het naleven van de privacywetgeving kun je het vertrouwen van je klanten behouden en negatieve consequenties zoals boetes en reputatieschade voorkomen.


 
De uitdagingen van datalekken en gegevensbescherming

Een van de grootste uitdagingen op het gebied van privacy en cybersecurity is het voorkomen van datalekken en het waarborgen van gegevensbescherming. Datalekken kunnen leiden tot reputatieschade, financiële verliezen en juridische gevolgen voor organisaties. Het is daarom essentieel om de juiste maatregelen te nemen om gegevens te beschermen en datalekken te voorkomen.

 
Hierbij kun je denken aan:
 

 • het implementeren van procedures om gegevens te versleutelen, toegangscontroles in te stellen en regelmatig back-ups te maken van gegevens.
 • een ontwikkelen van een incidentresponsplan, zodat ze snel en effectief kunnen reageren op een datalek.
 • het op de hoogte zijn van de meldingsplicht bij datalekken en om eventuele inbreuken tijdig te melden aan de relevante autoriteiten en betrokkenen.

💡Door de juiste maatregelen te nemen en een proactieve benadering van gegevensbescherming te hanteren, kan jouw organisatie de uitdagingen van datalekken succesvol aanpakken.

 
De noodzaak van effectieve risicobeheersing

Een andere belangrijke uitdaging voor organisaties op het gebied van privacy en cybersecurity is de noodzaak van effectieve risicobeheersing. Risico's op het gebied van privacy en cybersecurity veranderen voortdurend en organisaties moeten in staat zijn om deze risico's te identificeren, te analyseren en te beheersen.

Om effectieve risicobeheersing te bereiken, moet je als organisatie:
 

 • een risicobeoordelingsproces implementeren dat regelmatig wordt bijgewerkt. Dit omvat het identificeren van potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden, het inschatten van de impact en waarschijnlijkheid van deze risico's, en het implementeren van passende maatregelen om de risico's te beperken.
 • over de juiste middelen beschikken om risico's te monitoren en te rapporteren, zodat ze tijdig kunnen reageren op nieuwe en opkomende bedreigingen.
 • een cultuur van risicobewustzijn bevorderen, waarin alle medewerkers betrokken zijn bij het identificeren en beheersen van risico's.

💡Door effectieve risicobeheersingsmaatregelen te implementeren, kun je de impact van privacy- en cybersecurityrisico's minimaliseren en de veerkracht van je beveiligingsprogramma's vergroten.


 
Grip op privacy en cybersecurity binnen handbereik

Samengevat, er zijn dus meerdere normenkaders, richtlijnen en wetten waar je op wilt sturen en waarover je moet verantwoorden. Tel daarbij op je operationele risico’s en dagelijkse acties die je bij wilt houden. Daarnaast wil je in de waan van de dag een goed beheer voeren, zonder te verzanden in word- en excel documenten. Zonder het continue gevoel dat je dingen vergeet. Er is veel te doen! Hoe houd je overzicht, kan je tijdig en juist rapporteren over alles rondom cybersecurity en privacy?


Het Compliance Management Framework kan hierbij helpen. Vraag vandaag nog een demo aan!

[1]