Organisaties meenemen naar een volwassen complianceniveau
17 juni 2021 

Organisaties meenemen naar een volwassen complianceniveau

Alle organisaties willen voldoen aan informatiebeveiligings- en privacynormen. Het gebruik van tooling daarbij is anno 2021 essentieel. Audittrail levert samen met Mavim het Compliance Management Framework (CMF). Hoe helpt dit systeem aan deze normen te voldoen, de administratieve last te verminderen én maximaal inzicht te verkrijgen in wat goed of minder goed geregeld is binnen een organisatie? Een gesprek daarover met Ralph Drijver, Business Developer bij Audittrail.

Het opzetten van de administratie rondom het voldoen aan informatiebeveiligings- en privacynormen is complex, begint Ralph het gesprek. “Als je naar informatiebeveiliging en privacywetgeving kijkt, zijn er bij alle organisaties extreem veel spreadsheets, Word-documenten en andere informatiebronnen die worden gebruikt en toegepast voor de vastlegging. De administratieve last en druk is hoog maar men moet natuurlijk wel voldoen aan de wet. Dus men moet vastleggen, organiseren en borgen ten behoeve van de verantwoordingsplicht.”

Eenvoudiger en geoptimaliseerd

Het is voor beide disciplines essentieel de risico’s te mitigeren en maximaal inzicht te hebben in de staat van compliance, de actualiteit van verplichte en noodzakelijke documenten en de consistentie van de volledige inhoud. Ralph: “Maar kun je dat bereiken door niet de juiste instrumenten toe te passen? In andere woorden: de administratie rond informatiebeveiliging en privacy moet eenvoudiger en geoptimaliseerd worden.”

Tweedimensionaal beeld en drukke officers

Door bij informatiebeveiliging en privacy alleen gebruik te maken van bijvoorbeeld Microsoft Office en losse documenten, creëer je volgens Ralph een tweedimensionaal beeld van de staat van compliance. “Dit beschermt de organisatie niet voldoende en levert behoorlijke risico’s op. Daarnaast hebben de privacy- en security officers vaak zo’n administratieve druk en moeten ze zoveel handelingen uitvoeren, dat ze hun adviserende en regievoerende rol amper kunnen oppakken.”

“Het is zoals bij een voetbalelftal; iedere speler heeft een of meerdere rollen in het veld. Het schakelen tussen deze rollen levert echter het grootste risico op voor een counter en een tegengoal. En omdat deze officers met zoveel druk te maken hebben en steeds moeten omschakelen, neemt de kans op een fout alleen maar toe.”

Essentiële tooling

Gebruikmaken van de juiste tooling is daarom essentieel, gaat Ralph verder. “Dit geeft je organisatie veel meer vrijheid en een hogere mate van control. Informatieonderdelen kunnen eenmalig vastgelegd worden en vervolgens binnen verschillende disciplines worden hergebruikt voor automatische, consistente rapportages en BI-inzichten. Maar ook de verbinding tussen mensen, processen en systemen wordt hierdoor duidelijker. Dat verkrijg je niet wanneer je alleen gebruikmaakt van Excel of Word. Wanneer je vragen kunt beantwoorden zoals ‘wie doet wat en binnen welk proces’, ‘waarom doen we deze handeling’ en ‘welke maatregelen dekken deze risico’s af’, dan heb je een goede tool in huis. De tooling hoort je een driedimensionaal inzicht te bieden zodat je kunt sturen, managen en anticiperen vanuit inzicht en op feiten gebaseerde informatie.”

Verbinding met bredere uitdagingen

Daarbij is het belangrijk om met de tooling de verbinding te zoeken met de bredere uitdagingen binnen de organisatie. Ralph: “Heb je deze verbinding niet, dan is een nieuw systeem slechts een pleister op de wond. Stel je voor dat de privacy-afdeling een apart systeem zoekt voor privacymanagement zonder de verbinding te zoeken met de informatiebeveiligingsuitdagingen en het GRC-domein. Dan gaat iedereen zijn eigen systeem hanteren zonder echt de link te leggen naar de organisatiestrategie en het GRC. Het systeem is dan snel niet meer afdoende of te auditen. Het organiseren van de verantwoording of de toetsing hiervan wordt dan wel erg lastig.”

Compliance Management Framework

Om organisaties te helpen wél over deze samenhang te beschikken, levert Audittrail het Compliance Management Framework (CMF). Ralph: “Dit is een blauwdruk om vanuit informatiebeveiliging de verbinding te zoeken naar privacymanagement en vice versa. Ook kun je met het CMF de business faciliteren met correcte, overzichtelijke informatie ten behoeve van sturing en besluitvorming. Binnen het systeem wordt de volledige administratieve last van de compliance-administratie afgedekt en verkrijgt de organisatie maximaal inzicht in alle zaken die goed of minder goed geregeld zijn.”

Ondersteuning naar volwassen compliance

Voor veel organisaties is nu hét juiste moment om aan de slag te gaan met het CMF, vertelt Ralph: “Men is vaak al druk bezig met alle typen en soorten documenten en spreadsheets, ook al hebben deze als instrument voor informatiebeveiligings- en privacynormen meer nadelen dan voordelen. Vaak zegt men wel eerst ‘de boel op orde’ te willen krijgen voordat een visie wordt gevormd of een serieuze tool wordt aangeschaft. Het tegenargument is: als het in de afgelopen drie jaar – of zelfs langer – niet gelukt is de basis op orde krijgen, waarom zou je dan steeds hetzelfde blijven proberen?”

“Ons argument is om het nu andersom te doen en vanuit een vooraf door experts gedefinieerde visie, met een goed instrument te gaan werken aan de volwassenheid van de organisatie. Het CMF neemt organisaties bij de hand en heeft alle inrichtingselementen en inhoudelijke voorwaarden in zich om het project stapsgewijs naar volwassen compliancemanagement te kunnen ondersteunen. Zo investeer je als organisatie juist in een platform wat multidisciplinair kan bijdragen aan deze volwassenheidsreis en de strategische doelstellingen van de organisatie. Dat zal zich dan altijd terugverdienen op meer vlakken dan meetbaar is in droge cijfers.”

Microsoft Office, maar dan geïntegreerd

Het CMF is gebouwd op Microsoft-technologie maar maakt gebruik van Mavim. “Dit geeft organisaties bijvoorbeeld de mogelijkheid om processen uit te tekenen in Microsoft Visio, Word of Excel, waarna de processen kunnen worden hergebruikt in andere documentatie. Omdat namelijk alles wordt vastgelegd in een database, is het mogelijk om veel zaken als informatie-element vast te leggen waarna je vanuit één waarheid die informatie kunt toepassen. Bijvoorbeeld in rapportages of in BI-dashboards. Daarnaast is het grote voordeel van Mavim-technologie dat veel zaken heel logisch en begrijpelijk zijn. Het is Microsoft Office, maar dan geïntegreerd in een database. Die herkenning maakt het ook in gebruik een stuk eenvoudiger voor medewerkers.”

Integraal werken aan GRC

Op donderdag 8 juli geeft Audittrail tussen 09:00 en 10:30 een webinar over het gebruik van het CMF. “Hierin gaat het met name over integraal werken aan GRC,” sluit Ralph af. “Want alleen als een team win je deze wedstrijd. Naast een visiepresentatie zullen wij ook een demo geven van het platform en de inhoud van onze oplossing. Zo kunnen bezoekers de meerwaarde van het CMF voor de organisatie ervaren, zien hoe je de verplichtingen rondom vastlegging, verantwoording en rapportage afdekt én ervaren hoe het systeem het management faciliteert.”

Audittrail is een audit- en adviesorganisatie op het gebied van security, privacy en GRC. Audittrail ondersteunt organisatie met het opzetten van bewustwordingsprogramma’s en biedt organisatie inzicht in het bewustwordingsniveau van haar medewerker. Ben je geïnteresseerd in hoe jouw organisatie reageert op een phishingmail of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? laat het ons weten via mail@audittrail.nl of via 071 – 747 17 17.