Waterschap Zuiderzeeland in control over informatiebeveiliging en privacy

Waterschap Zuiderzeeland in control over informatiebeveiliging en privacy

Organisatie

Zuiderzeeland is een Waterschap in Lelystad. Zuiderzeeland bedient een gebied dat bestaat uit 8 gemeenten en 414.000 inwoners. Zuiderzeeland beheerd 365 stuwen, 1200 kilometer aan watergangen en 255 kilometer aan dijken. Dit alles verspreid over een gebied van 250.000 hectare.

In de polders die het waterschap beheert liggen zuiveringen, gemalen en dijken. Daarmee zorgt het waterschap voor schoon en voldoende (drink)water en zorgen ze dat alle inwoners in veiligheid kunnen leven, zowel in de steden als op het platteland.

Uitdaging

Zuiderzeeland benaderde Audittrail vanuit de wens om effectief werk te maken van informatiebeveiliging. Het waterschap had al enige stappen ondernomen richting informatieveilig werken, bijvoorbeeld door een audit op de Baseline informatiebeveiliging Waterschappen(BIWA). Daarnaast had Zuiderzeeland al Mavim aangekocht en hierin de architectuur van applicaties en systemen en alle processen vastgelegd. De vraag vanuit de organisatie was om de informatie die reeds in Mavim was vastgelegd aan te vullen en uit te breiden met een stuk informatiebeveiliging (BIWA). Naast de operationele invoer wilde Zuiderzeeland ook het beheer makkelijker maken. Omdat er al veel gegevens in Mavim stonden, zochten ze een oplossing die daarop aansloot. Met de komst van de BIO werd besloten om daarop te sturen en de BIWA-audit mee te nemen als startpunt voor een BIWA-BIO omschakeling.

Het management was ook op zoek naar een oplossing die meer grip op de status van informatiebeveiliging bood. Daarbij was er de wens voor overzichtelijke rapportages. Deze konden gebruikt worden als verantwoording naar het bestuur maar ook naar de procesverantwoordelijken. Zo had Zuiderzeeland de behoefte om eenvoudig de huidige status van “hun” beheersmaatregelen in te zien.

Waterschap Zuiderzeeland in control over informatiebeveiliging en privacy

Oplossing

We zijn begonnen met een inventarisatie van wat reeds in Mavim was opgenomen. Deze informatie is gekoppeld in het door Audittrail opgeleverde Compliance Management Framework (CMF), dat in de reeds bestaande Mavim-omgeving is geïmplementeerd. Het framework is zodanig aangepast en uitgebreid dat het past bij de wensen van Zuiderzeeland. Vervolgens is er begonnen met de daadwerkelijke invulling van het framework met bijvoorbeeld de uitslag van de BIWA-audit.

Door deze gegevens te verwerken in het CMF werden de aandachtspunten duidelijk. Om de rapportagemogelijkheden van het framework uit te breiden zijn er dashboards toegevoegd met het gebruik van Microsoft PowerBI Hierdoor zijn er meer filter mogelijkheden en kunnen de rapporten op verschillende plekken in het framework worden geïntegreerd.


Resultaten

Zuiderzeeland is erg tevreden met het resultaat tot nu toe. Het CMF biedt de gewenste grip op informatiebeveiligingscompliance. Inmiddels zijn we een jaar verder en gaat het traject nog een stuk verder. De wens vanuit de CISO is dat hij overzicht en inzicht heeft zonder zelf aan de knoppen te zitten. Hiervoor worden er momenteel mooie PowerBI dashboards gemaakt voor de verschillende doelgroepen. Overall overzicht voor het bestuur, voor de proceseigenaar/stakeholder zijn/haar eigen actiepunten en daarbij de voortgang en voor de CISO een combinatie van beide. De komende tijd gaan Audittrail en Zuiderzeeland verder met de invulling en landing van het framework binnen de organisatie. Eind vorig jaar is Zuiderzeeland na een Quickscan op het gebied van Privacy ook gestart met het privacy onderdeel in het CMF. De komende tijd worden de dashboards aangevuld met informatie over privacy. Hierdoor komen Informatiebeveiliging en privacy weer mooi samen en krijgt het bestuur een snel overzicht hoe ze er voor staan.

Quote

“ We willen ons Compliance Management Framework zelf in de hand houden, maar wel professionele begeleiding inschakelen. Audittrail laat ons zelf aan de knoppen zitten en ondersteunt waar nodig met bijsturing. Zo blijven we samen in control. ”


Foeke Sijtsma| Waterschap Zuiderzeeland